Umestan Företagspark angående Coronaviruset Covid-19

Så här förhåller vi oss till Coronaviruset

Tisdag den 10 mars ändrade Folkhälsomyndigheten risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Nedan kan du läsa mer om hur vi jobbar med att förebygga att smittan sprider sig och hur du som hyresgäst ska tänka och agera.

Vi bryr oss om dig, våra lokalhyresgäster och våra medarbetare och ber dig därför att tänka på följande:

  • Besök oss inte om du har några sjukdomssymptom. Vi ber dig istället att …

Läs mer »