Byggnader

Hus 1

Ursprungligen kasernhus, idag håller Prolympiaskolan, Primaskolan till i lokalerna.

Läs mer

Hus 2

Ursprungligen kasernhus, idag används huset som kontorshotell

Läs mer

Hus 3

Ursprungligen kasernhus, idag används huset som kontorshotell.

Läs mer

Hus 4

Kanslihus, detta var regementets hjärna. Huset rymde tidigare regementets kontor och officersmäss. Mässen är intakt och används idag som festvåning.

Läs mer

Hus 5

Regementets sjukhus med både mottagning och sjuksalar.

Läs mer

Hus 6

Ursprungligen regementets matsal.

Läs mer

Hus 7

Läs mer

Hus 8

Gymnastikhall

Läs mer

Hus 9

Läs mer

Hus 10

Förråd. Var tidigare ett centralt utrustningsförråd för intendenturen.

Läs mer

Hus 12

Läs mer

Hus 13

Halmförråd. Halm var ett viktigt militärt material då det bland annat användes i madrasser och som liggunderlag i tält.

Läs mer

Hus 17

Marketenteribyggnad. Ursprungligen uppförd av lägerhyddor hitflyttade från Vännäs. Inrymde ”marka” för beväringar, korpral-, furir- och underofficersmäss. Idag håller Umestan konferens till här.

Läs mer

Hus 19

Läs mer

Hus 22

Läs mer

Hus 29

Exercishus. Här hade man inomhusövningar, biograf och danslokal. Detta hus är i det närmaste en kopia av gymnastikhallen.

Läs mer

Hus 33

Stall. Användes som sommarstall för regementets hästar.

Läs mer

Hus 54 (Garage)

Läs mer

Hus 56

Läs mer

Hus 100

Läs mer

Hus 110

Läs mer

Hus 126

Läs mer

Hus 135

Läs mer

Hus 140

Läs mer

Hus 201

Läs mer

Hus 205

Läs mer

Hus 221

Läs mer

Hus 361

Läs mer