Körkampen

Deltagarna delas upp i körer för att därefter, under ledning av erfarna körledare, öva in 2-3 st sånger. Körerna framför sedan sina sånger för varandra samt för en jury som på ett lättsamt och roligt sätt korar en vinnare. Teambuilding på roligast tänkbara sätt! Max 200 delatagare.