Asfaltering av infart

Gropig och lappad, nu är det dags att asfaltera om infarten till Umestan från Hissjövägen. Vecka 26, veckan efter midsommar, kommer asfalteringsarbete att utföras på denna väg från måndag till fredag.

Man kommer under denna vecka att kunna köra in på området via Sandbackarondellen (E4) eller via den bortre infarten på Hissjövägen. Denna vecka kommer därför bommen vid den bortre infarten att hållas öppen för genomfart.

Eftersom man endast kan komma in på parkeringen nedanför Hus 3 (mot E4.an) via vägen som blir om asfalterad så ber vi er som parkerar där att under denna vecka parkera era bilar på pilgården (grusplanen nedanför Hus 140 där Grönlunds lastbilar står). Dit kommer ni genom att köra in på området via Sandbackarondellen och sedan ta vänster precis innan ni kör in genom grindarna. Följ sedan vägen längs med grindarna där finns en infart till grusplanen nedanför Hus 140.

Skärmklipp

Vi har meddelat UPAB om att bilar kommer att stå parkerade på denna grusplan, men vi ber er för säkerhets skull att se till att ni har era parkeringsbevis väl synliga i framrutan på bilen.

Vi på Umestan hoppas att detta kommer att gå smidigt och att ni har överseende med eventuella omparkeringar. Så kommer vi snart att ha en mjuk och gropfri infart till Umestan!

Om ni har några frågor eller funderingar hör av er till emma@umestan.se eller på 090-71 80 04.