Ingen trafik på Kaserngården under Elektras föreställningar.

Premiären av Elektra närmar sig med stormsteg och detta innebär vissa förändringar i trafiken under själva föreställningsdagarna.

Den 9, 11, 12, 14, 16, 19, 21 och 23 augusti (24 är en reservdag) mellan kl. 18:00-23:00 kommer området runt kaserngården att vara stängd för all trafik och genomfart. Det gäller alltså även fotgängare.

Se det rosafärgade området på områdeskartan nedan

Biltrafik under Elektra

Dessa tider kommer entrévakter att vara placerade vid alla småvägar till kaserngården, dessa vakter kan då informera er om vilken väg ni kan ta istället.

Entrén via Sandbackarondellen kommer att vara öppen som vanligt för infart. Ska ni parkera så kan ni enkelt göra detta på grusplanen nedanför hus 140, där Bravida håller till. Hyr ni egna parkeringar som inte ligger i det rosafärgade området kan ni självkart använda dessa som vanligt.

Detta gäller alltså kvällstid mellan kl. 18:00-23:00, fram till dess är alla vägar öppna som vanligt.

Om detta innebär något problem för ert företag kontakta Emma Zackrisson på emma@umestan.se eller på 070-643 25 22/090-71 80 04.

Vi på Umestan Företagspark hoppas att detta kommer att flyta på smidigt!