Uppdatering av P-automater

UPAB uppdaterar sina P-automater här på Umestan. Dessa är nu övertäckta med plastsäckar. Så länge som plastsäckarna är kvar är det OK att parkera utan att betala avgift här på parken.

Om sopsäckarna försvinner under dagen är det fortfarande OK att stå  gratis dagen ut.