Ny infart till övre delen av företagsparken (förråden)

Lerstenen Umestan vill passa på att meddela våra hyresgäster att det från och med vecka 1, 2016, kommer att ske en förändring i hur man kör in till den övre delen av företagsparken.

Den befintliga infarten till Umestans övre del, från Hissjövägen kommer att stängas, då Lerstenen ej längre har nyttjanderätt på den aktuella vägen. Försvarsmakten kommer att hägna in sitt område på båda sidor av vägen. Denna vägändring är av stor vikt för försvarsmakten då de i och med detta kan samla hela sin verksamhet inom ett inhägnat område.

All trafik till övre delen av Umestan Företagspark kommer från nyår att gå via Sandbackarondellen och grinden vid Onninen och Vildmannahallen. Se bilden nedan.

Vägen förbi Soldat muséet fram till Restaurang Umestan kommer fortsättningsvis att vara öppen för trafik, på samma sätt som tidigare.

Vid frågor angående detta kontakta Emma på emma@umestan.se eller 070-643 25 22

Ny infart till Umestans övre del