Asfaltering på Umestan Företagspark 26/5

Under torsdag den 26/5 så kommer infarten via Hissjövägen att asfalteras. Framkomligheten kommer att vara något begränsad under dagen. Har ni möjlighet att använda er av norra infarten via Sandbackarondellen så är detta att föredra.