Nu vägdragning på Umestan Företagspark 3/9

Från och med måndag den 3 september kommer vägen runt kaserngården på Umestan Företagspark att ledas om.

Umestan Samfällighetsförening, bestående av Lerstenen Umestan AB, Umeå Kommun och Fortifikationsverket, har beslutat att dra om vägen runt kaserngården, detta i samråd med parkens rektorer, UPAB, och lokaltrafiken.

Denna åtgärd görs framförallt för att minska den tidvis täta trafiken, runt de barn och ungdomar som vistas på företagsparkens skolor.

Biltrafiken kommer istället att ledas om mellan Hus 3 och Kaserngården.

Vägen rakt fram, förbi Hus 2, 4 och 1 kommer endast att tillåta busstrafik, bilar med särskilt tillstånd samt cyklister och gående.

I och med denna omdragning kommer en cykelväg samt övergångsställen att målas upp på området.

UPAB:s betalparkering utanför Hus 17 tas bort och parkerande hänvisas till Kaserngården då lokalbussens hållplats och vändzon flyttas till denna yta.

Vi tackar för att ni följer den nya vägdragningen och hjälper till att förbättra trafiksituationen på Umestan Företagspark!

Vid frågor eller funderingar kontakta Emma Zackrisson på emma@umestan.se eller 070-643 25 22

Emma Zackrisson

Umestan Företagspark