Lerstenen bygger nytt kontorshus på Umestan – Umestan 19

Kontorshuset kommer att inrymma 9500 kvm kontorsyta och stå klart i januari 2021. Redan idag är merparten (ca 95%) av ytorna uthyrda till två starkt växande företag på långa avtal. Byggnaden får namnet Umestan 19.

För Lerstenen är investeringen i det nya huset ett led i strategin att utveckla Umestan till en modern, tillgänglig och levande plats för Umeås företag och verksamheter.

Den moderna byggnaden kommer ge Umestans Företagspark ytterligare en framsida med sin placering på parkens nordöstra sida, snett bakom det nyligen uppförda kontorshuset Umestan 12, som ritats av Gert Wingårdh.

Utöver de här två projekten ser Lerstenen att det finns förutsättningar för ytterligare utveckling inom Umestan med minst 20 000kvm nyproduktion.

”Lerstenen fortsätter investera i Umeå och det är otroligt kul att vi nu fortsätter vår satsning på Umestan, och samtidigt kan tillgodose behoven av nya lokaler för två av Umeås växande företag” säger Lars Sällström, VD Lerstenen.

Lerstenen har tagit hjälp av arkitektbyrån Koncept som tagit fram den slutgiltiga designen och gjort en ordentlig effektivisering av byggnaden.

En självsäker byggnad med nutida formspråk i samspel med befintliga fastigheter”. Säger Camilla Videhall, arkitekt på Koncept.

Den ena delen av huset kommer att disponeras av bioteknikföretaget Nordic Biomarker och den andra stora hyresgästen är ingenjörs- och designföretaget ÅF.

Byggnaden kommer få en fasad i varma guldtoner som relaterar till och samspelar med de gult putsade regementsbyggnaderna och de faluröda träbyggnaderna i området. De enkla, äkta och eleganta materialen metall, trä och glas anknyter även de till trakten och står i harmoni med platsen.