Fler lunchalternativ på Umestan Företagspark

Nu utökar vi vårt lunchutbud på Umestan Företagspark. I samarbete med restaurang Kummin finns nu en matkyl med luncher och diverse snacks att köpa i Hus 19, det nybyggda guld och kopparfärgade huset. Självklart är alla våra hyresgäster välkomna att handla där!

Välkommen in, vi hoppas att det ska smaka!

Personalen Umestan Företagspark

VRimg File Description =Attributes= Version: 1.3 Compressed: true Resolution { width: 4000 height: 2250 pixelAspectRatio: 1 } Render Region { renderRegion: false xmin: 0 ymin: 0 width: 4000 height: 2250 } Regions Info { regWidth: 32 regHeight: 32 whatsXY: MaxSize } Camera Info { transform: matrix projection: perspective aperture: 50 fov: 63.9677 targetDistance: 4785.31 nearRange: 0 nearClip: 0 farClip: 1e+030 focalLength: 40 fNumber: 8 } Scene { renderTime: 12376547 name: ”499_3DN_58fin.max” } =Channels= Alpha (float3) Black (float3) M1 (float3) M2 (float3) M3 (float3) M4 (float3) M5 (float3) O1 (float3) O2_Plants (float3) O3_Plants (float3) O4_ENV (float3) O5_GP (float3) O6 (float3) O7 (float3) RGB color (float3) VRayDiffuseFilter (float3) VRayExtraTex (float3) VRayRawDiffuseFilter (float3) VRayRawReflectionFilter (float3) VRayRawRefractionFilter (float3) VRayReflectionFilter (float3) VRayRenderID (int) VRayWireColor (float3) V_GI (float3) V_Lighting (float3) V_MatteShadow (float3) V_Reflection (float3) V_Refraction (float3) V_Specular (float3) Z_Depth (float)