Omdragning av Fredsgatan

Hoppas att allt är bra såhär i juletid!

Inom kort kommer vi att stänga av en del av Fredsgatan utan för Hus 140, långsidan mot Vildmannavallen, detta då vi kommer att stängsla av en del markytan.

Vidare innebär detta att Fredsgatan på motsatt sida av Hus 140 mot Kaserngården till (TM Rent, Midsgårdsskolan och Oryx) från och med nu kommer att ha mötande trafik och inte vara enkelriktad som idag.

Vidarebefordra gärna detta inom er organisation.

Tack på förhand!