Allmän information

Nycklar och passerkort

När ni flyttar in i er lokal erhåller ni en uppsättning nycklar samt passerkort. Dessa går självklart att komplettera med fler uppsättningar om det behövs.

Nycklar och passerkort beställs via våra drifttekniker.
Vanligtvis ordnas detta kl 09.30 el 14.30 vardagar vid receptionen.

Reception

Receptionen hittar ni i hus 3 på bottenvåningen.

Våra öppettider är kl.08.00 till 16.30.

Vi har stängt för lunch mellan kl. 12.00–13.00.

Telefonnumret till oss är 090-71 80 00 .

Kaffe

Kaffeautomater hittar ni i hus 2 på våning 1 och 2. I hus 3 finns de på våning 1, 2, och 3. Nycklar till dessa löser ni i receptionen. Nycklarna kostar 70kr och är återladdningsbara, dessa fakturerar vi er.

Sophantering

Lokaler i kontorshotellen

Städet tar hand om era kontorssopor men all övrig sophantering såsom exempelvis emballage och pallar tar ni själva hand om.

Det finns blå containrar placerade vid hus 2 och 3 för wellpapp och kartong.

Övriga lokaler

Alla hyresgäster som hyr utanför kontorshotellen tar själva hand om sin sophantering. Det innebär att ni tecknar egna sopabonnemang och har era tunnor utplacerade vid ert hus. Om ni är osäkra på var ni kan ställa dessa kan ni ta kontakt med driften så hjälper de er med detta.

Parkering

Förhyrda platser

Som hyresgäst kan man hyra parkering med motorvärmarstolpe. Det finns flera parkeringsområden som ligger på bekvämligt avstånd från husen. Man hyr sin plats årsvis och platserna kostar från 370: – /månad.

För mer information ta kontakt med receptionen på 090-71 80 00 eller via mail  receptionen@umestan.se

Övrig parkering

På kaserngården och övriga asfalterade ytor får man parkera med giltig p-biljett som ni köper i någon av p-automaterna. Dessa får inte användas på förhyrda eller reserverade platser.

Parkeringszonerna för de olika p-platserna är:

Kaserngården: Zon 642
Restaurang Umestan/Vildmannen: Zon 644
Umestan Hus 12: Zon 699

För mer information kring det kontakta UPAB på 090-16 15 50.

Städning

Lokaler i kontorshotellen

Här har vi städpersonal som städar både era kontor och de allmänna utrymmena. Det är dock viktigt att vi alla hjälps åt att hålla fint, vilket innebär att vi alla plockar bort efter oss i fikautrymmena och ser till att inte blockera korridorerna.

Hundar och andra djur är av hänsyn till allergiker inte välkomna på dessa våningar.

Övriga lokaler

Hyresgäster i övriga hus på området sköter själva sin städning av lokalerna.

Posthantering

Hyresgäster i kontorshotellen erhåller ett postfack per hyreskontrakt i hus 3. Nyckel kvitteras ut i receptionen, där finns även en reservnyckel att låna.

Postadress:

Företagsnamn
Kaserngatan 2
903 47 Umeå.

Leveransadress:

Företagsnamn
Gatuadress
903 47 Umeå.

Er inkommande post finns sorterad och klar för avhämtning vardagar kl 09.00 med reservation för eventuella förseningar hos posten.

Ni har även möjlighet att skicka brev med kommunens internpost. Dessa brev skickas kostnadsfritt. I postrummet finns en förteckning över vilka företag som ingår i denna service. Internposten hämtas vardagar kl 11.00.

Avgående paket lämnar ni hos närmaste postkontor.  Vi har ej befogenhet att underteckna kvittens för era inkommande paket.

REK och ESS brev kan frankeras här i hus 3 men måste lämnas in på postkontor.

Avgående post hämtas vardagar kl 15.30

Skyltning

På Umestan har vi ett gemensamt skyltprogram som inkluderar orienteringsskyltar, husskyltar, trapphusskyltar och våningsskyltar. Dessa skyltar är rena och utan logotyper. Till en kostnad av 2000:- ordnar vi med alla dessa skyltar till er.

För att få hjälp med detta är det bara att ni kontaktar receptionen.

När det gäller övrig skyltning ute på området och husfasaderna måste ni ta kontakt med oss som hyresvärd innan ni gör något. Eftersom många av husen är kulturminnesmärkta finns det tydliga restriktioner på vad man får sätta upp på fasaderna.

Upplåsning av kontor

Har man glömt sina nycklar eller låst sig ute och behöver hjälp med upplåsning debiteras man en avgift på 500: – plus moms.