Ett nav i Umeås utveckling – då som nu

Umestan företagspark bär på en speciell historia. Den klassiska arkitekturen och stora exercisgården vittnar om att detta en gång var Västerbottens regemente, I20. Regementet som byggdes 1908 var Umeås stolthet i nästan ett sekel, men den militära verksamheten har rötter ända tillbaka till 1600-talet.

Historien sträcker sig långt tillbaka

I Norrland organiserades 1624 ett storregemente i vilket sju västerbottenskompanier ingick. År 1649 fick regementet en organisation med en styrka på tusen man indelat i två bataljoner – en från Norrbotten och en från Västerbotten. Under 1600-talet och 1700-talet deltog regementet i fälttåg mot bland annat Polen, Danmark, Ryssland och Norge. Det norska fälttåget 1814 var de senaste striderna regementet deltog i.

historiksmall2
361-3

Levande plats som väckte nyfikenhet

Under glansdagarna på 1900-talet var regementet en stad i staden. Innanför stängslet fanns det mesta en yngling långt hemifrån behövde: bageri, tvätteri, bibliotek och sjukhus med både läkare och tandläkare. Som nöje fanns en dansbana och en biograf. Bland alla militärer på regementet fanns också en mängd civilanställda: hantverkare, trädgårdsmästare, skomakare, skräddare, tvätteripersonal och förråds- och kökspersonal. Regementet var en i högsta grad levande plats och i decennier väckte den nyfikenhet hos umebor på utsidan av grindarna.

I går och i morgon förenas

År 1998 lades regementet ner och en epok gick i graven, men I 20 skulle visa sig förbli en i allra högsta grad relevant plats för Umeås utveckling. Umeå kommun köpte då hela området i syfte att skapa ett företags- och kunskapscentrum. Byggnaderna renoverades varsamt för att möta den moderna företagarens behov gällande komfort, arbetsmiljö och IT-kapacitet. I dag är det Lerstenen som förvaltar företagsparken och vi är stolta över att få ansvara för en historisk plats tillika en av Umeås allra mest attraktiva miljöer för företagande. På området finns byggrätter på sammanlagt 20 000 kvadratmeter och vi har planer på att utveckla och expandera området och på så vis ge plats för ännu fler verksamheter. Att Umestan företagspark utvecklas tycker vi bevisar att det är möjligt att kombinera ambitiös utveckling med antikvariska värden.

Historik_liten_vä-spalt