Ledstjärnan är vår kompass

Ambitionen är att Umestan företagspark ska vara det mest attraktiva valet för Umeåregionens företag och verksamheter. Detta är drivkraften i vårt ständiga utvecklingsarbete. Vår vision kan beskrivas i sex värdeord. Ett för varje udd i vår stjärna.

Kreativitet

Vi tror på skaparkraften i den enskilda entreprenören. Umestan företagspark är en attraktiv plattform för nya idéer och utveckling.

Tillgänglighet

Umestan företagspark är en tillgänglig miljö för alla människor. Vi är lätta att nå och förstå. Det är enkelt att ta sig hit och att hitta på området.

Trivsel

Företagsparken är en trivsam och positiv plats. Vi vill att våra kunder ska känna gemenskap och vi uppmuntrar givande utbyten.

Trygghet

Umestan företagspark är ett tryggt och bekvämt val. Här tar vi hand om våra kunder så att de kan fokusera på sina företag eller verksamheter.

Utveckling

Umestan företagspark bidrar aktivt och positivt till Umeås tillväxt. Här vill vi möta den moderna företagarens behov gällande komfort, arbetsmiljö och teknik.

Mångfald

Vi värnar om företagsparkens bredd av kunder. Vi tror att mångfalden skapar dynamik och kan inspirera och hjälpa människor att tänka nytt.