ASFALTERING AV PARKERING NEDANFÖR HUS 3

Som en del av byggnationen av Hus 12 kommer Umeå Entreprenad under vecka 43 och 44 att asfaltera delar av stora parkeringen nedanför Hus 3.

Ni som står på första raden, närmast långsidan av hus 3, med parkeringsplats 2-36 blir direkt berörda av detta arbete. De av er som står på övriga parkeringar ska kunna stå på era platser precis som vanligt.

Under dessa två veckor kan ni som inte kommer åt er parkeringsplats stå gratis på Kaserngården med giltigt parkeringskort placerat väl synligt i framrutan.

UPAB är informerade om detta och kommer inte att bötfälla någon …

Läs mer »