Nu vägdragning på Umestan Företagspark 3/9

Från och med måndag den 3 september kommer vägen runt kaserngården på Umestan Företagspark att ledas om.

Umestan Samfällighetsförening, bestående av Lerstenen Umestan AB, Umeå Kommun och Fortifikationsverket, har beslutat att dra om vägen runt kaserngården, detta i samråd med parkens rektorer, UPAB, och lokaltrafiken.

Denna åtgärd görs framförallt för att minska den tidvis täta trafiken, runt de barn och ungdomar som vistas på företagsparkens skolor.

Biltrafiken kommer istället att ledas om mellan Hus 3 och Kaserngården.

Vägen rakt fram, förbi Hus 2, 4 och 1 kommer endast att tillåta busstrafik, bilar med särskilt tillstånd samt …

Läs mer »