Lerstenen bygger nytt kontorshus på Umestan – Umestan 19

Kontorshuset kommer att inrymma 9500 kvm kontorsyta och stå klart i januari 2021. Redan idag är merparten (ca 95%) av ytorna uthyrda till två starkt växande företag på långa avtal. Byggnaden får namnet Umestan 19.

För Lerstenen är investeringen i det nya huset ett led i strategin att utveckla Umestan till en modern, tillgänglig och levande plats för Umeås företag och verksamheter.

Läs mer »