Asfaltering vid infarten från Haga

Vi kommer i veckan att påbörja en välbehövlig asfaltering av vägen vid infarten från Sandbackarondellen.
Från Samhall fram till Hus 10. Vi kommer även att asfaltera om vägen upp mot bommen till den övre delen av parken.

Detta arbete kommer att medföra en begränsad framkomlighet då endast en körriktning kommer att vara öppen.
Det vore därför toppen om ni i möjligaste mån använder infarten från Hissjövägen för att ta er in på parken. Detta för att undvika onödig köbildning.

Vi räknar med att detta arbete kommer att ta ca 3-4 veckor.

Tack på förhand!

Personalen på Umestan Företagpark