Skärpta restriktioner angående Covid-19 i Västerbotten

Så här förhåller vi oss till Covid-19 

Tisdag den 8 november skärpte Folkhälsomyndigheten tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten restriktionerna i Västerbotten.

Alla med förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
Nedan kan du läsa mer om hur vi jobbar med att förebygga att smittan sprider sig och hur du som hyresgäst ska tänka och agera.

Vi bryr oss om dig, våra lokalhyresgäster och våra medarbetare och ber dig därför att tänka på följande:

  • Besök oss inte om du har några sjukdomssymptom. Vi ber dig istället att ringa eller mejla.
  • Är du i behov av att besöka oss på kontoret eller receptionen, ring först ändå, så kanske vi kan lösa din frågeställning på annat sätt som inte kräver ett besök.
  • Vi vill be dig som har inbokade besök i närtid och är sjuk eller har symptom att avboka dem eller boka om tiden.

Vi tar vårt samhällsansvar

För att minska en eventuell spridning till riskgrupper och för att minska risken för högt tryck på sjukvården kommer vi bland annat att:

  • inte hälsa genom att ta i hand
  • städa de gemensamma lokaler och ytor som vi ansvarar för en gång om dagen. Med utökat fokus på toaletter, pentryn och kontaktytor såsom bordsytor, dörrhandtag, lysknappar och räcken. Papperskorgar i gemensamma ytor kommer att bytas dagligen.
  • tänka på god handhygien (tvätta händer och använda handsprit) – gör gärna det du också!

Detta görs enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för Coronaviruset covid-19.

Längre svars- och väntetider

Tänk på att våra svars- och väntetider generellt kan komma att bli längre under en tid, om det är så att vi till exempel får medarbetare som blir sjuka och måste stanna hemma. Det kan också bli så att vi tvingas prioritera om våra arbetsuppgifter under en tid. Vi hoppas och tror att du har förståelse för detta.

Stanna hemma om du är sjuk

Du som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksam på något av symptomen som hosta, andningssvårigheter eller feber. Har du sådana symptom ska du inte bege dig till en vårdinrättning. Istället ska du stanna hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig. Du kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13 för att ställa allmänna frågor om Covid-19

Har du frågor till oss på Umestan Företagspark?

Välkommen att kontakta Emma på 070-643 25 22 eller emma@umestan.se eller receptionen på 090-71 80 00 eller receptionen@umestan.se.
Felanmälningar görs som vanligt på hemsidan www.umestan.se  eller mailas till info@udab.se eller via jourtelefon 070-266 15 02.

Vi följer noggrant utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer löpande att informera om förutsättningarna förändras.
Ta hand om varandra!

Emma Zackrisson
Umestan Företagspark